تاریخ: 1395/08/11

قابل توجه پذیرفته شدگان مرحله ی تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد سال 1395

به اطلاع پذیرفته شدگان مرحله ی تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد این مؤسسه ی آموزش عالی می رساند زمان ثبت نام حضوری از روز چهارشنبه مورخ 1395/08/12 شروع و تا روز شنبه مورخ 1395/08/15 ( بغیر از روز جمعه ) از ساعت 9 الی 15 در محل دفتر مرکزی دانشگاه، واقع در خیابان توحید  (اینجا کلیک کنید)  به پایان خواهد رسید.
ضروری است داوطلبان ثبت نام الکترونیکی خود را در مرحله ی اول مطابق دستورالعملی که در ثبت نام بیان شده انجام دهند و سپس جهت ثبت نام حضوری در زمان های تعیین شده ی فوق به محل مؤسسه مراجعه حضوری داشته باشند.
در این رابطه به موارد زیر توجه نمائید:
- چنانچه پذیرفته شده ای اصل مدرک دانش آموختگی و یا مدرک موقت از دانشگاه قبلی خود را در حال حاضر در اختیار ندارد با مدارک موجود دیگر و پرداخت شهریه ثابت اقدام به ثبت نام نموده و متعهد می گردد در ظرف مدت یک ماه اصل مدارک لازم را در اختیار واحد ثبت نام دانشگاه قرار دهد.
- هرگونه پرداختی به مؤسسه غیر قابل عودت می باشد لذا قبل از ثبت نام و پرداخت هرگونه وجهی همه جنبه های مرتبط با رشته ی قبولی خود را در نظر بگیرید و از آن مطلع گردید.
- همه روزه در بازه زمانی ثبت نام کارگاه آموزشی جهت آشنایی عزیزان با سامانه های آموزشی مؤسسه و پاسخ به سوألات پذیرفته شدگان در محل مؤسسه از ساعت 15 تا 17 برگزار می گردد.
- مدارک مورد نیاز، زمانبندی و مراحل انجام ثبت نام در قسمت پیوند ثبت نام در صفحه اول سایت درج گردیده است لذا جهت انجام فرآیند ثبت نام، پیوند مذکور و مندرجات آن را به دقت دنبال کنید.

با تشکر
واحد ثبت نام داوطلبین سال 1395