تاریخ: 1395/08/17

قابل توجه پذیرفته شدگان مرحله ی تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد سال 1395

با توجه به درخواست مکرر بعضی از پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت که موفق به ثبت نام در موعد مقرر نشده اند بدین وسیله روز چهارشنبه مورخ 1395/08/19 از ساعت 9 الی 14بعنوان آخرین فرصت ثبت نام برای این دسته از پذیرفته شدگان اعلام می گردد. توصیه می شود جهت تسریع در امر ثبت نام یک حساب ایمیل دقیقاً مطابق دستورالعملی که در قسمت ثبت نام الکترونیکی (اینجا کلیک کنید) درج گردیده توسط پذیرفته شده ثبت و سپس ثبت نام الکترونیکی تکمیل گردد. لازم به ذکر است کلیه پذیرفته شدگان پس از طی مراحل فوق جهت ثبت نام حضوری، در محل ساختمان مرکزی دانشگاه  (اینجا کلیک کنید) حضور یابند.
در ضمن کارگاه آموزشی روز پنجشنبه مورخ 1395/08/20 از ساعت 13 تا 14:30 در محل فوق برگزار می گردد.

با تشکر
واحد ثبت نام داوطلبین سال 1395