تاریخ: 1395/10/09

اطلاعیه ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال 1396

داوطلبان گرامی،
با سلام،
به اطلاع می رساند علاقه مندانی که تصمیم به ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان را دارند می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش جهت ثبت نام در آزمون مقطع مذکور ثبت نام نمایند. یادآور می گردد بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور مهلت ثبت نام تا تاریخ 1395/10/11 می باشد.
جدول کد رشته های امتحانی (اخذ شده از دفترچه سازمان سنجش) در زیر جهت سهولت متقاضیان آورده شده است:

نام رشته گرایش کد رشته امتحانی
مهندسی نرم افزار رایانش امن (امنیت اطلاعات) 1277
شبکه های کامپیوتری
نرم افزار

مواد امتحانی:
1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)
2- ریاضیات (ریاضی عمومی ( 1و 2)، معادلات دیفرانسیل، آمار و احتمال مهندسی، ریاضیات گسسته)
3- دروس تخصصی مشترك (ساختمان داده هـا و طراحی الگوریتم ها، نظریه زبانها و ماشینها، مدارهای منطقی، معماری كامپیوتر، سیستم عامل و شبكه های كامپیوتری)،
4- دروس تخصصی معماری سیستمهای كامپیوتری (مدارهای الكتریكی، الكترونیك دیجیتـال و VLSI، سیگنالها و سیستمها)
5- دروس تخصصی هوش مصنوعی و رباتیكز (مدارهای الكتریكی، هوش مصنوعی، سیگنالها و سیستمها)
6- دروس تخصصی نرم افزار، شبكه های كـامپیوتری، رایـانش امـن (كامپـایلر، پایگاه داده ها، هوش مصنوعی)

نام رشته گرایش کد رشته امتحانی
مهندسی صنایع سیستم های مالی(مهندسی مالی) 1259

مواد امتحانی:
1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)
2- تحقیق در عملیات ( 1و 2)
3- تئـوری احتمـال و آمـار مهندسـی
4- دروس تخصصـی (طـرح ریـزی واحـدهای صـنعتی، كنتـرل كیفیـت آمـاری، برنامه ریزی و كنترل پروژه، برنامه ریزی و كنترل تولید و موجودیها، اقتصاد مهندسی)
5- ریاضی عمومی ( 1و 2)
6- اقتصاد عمومی
7- اصول مدیریت و تئوری سازمان

نام رشته گرایش کد رشته امتحانی
مدیریت کسب و کار بازاریابی 1148

مواد امتحانی:
1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)
2- زبان تخصصی (انگلیسی)
3- استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشـته مـدیریت
4- دانـش مسائل روز در زمینـه مـدیریت مؤسسـات تولیـدی، خدماتی و طرحهای عمرانی
5- نظریه های عمومی مدیریت
6- زبان فارسی
7- ریاضی عمومی ( 1و 2) دوره فنی و مهندسی