تاریخ: 1396/06/11

نتایج نهایی آزمون تحصیلات تکمیلی سال 1396

نتایج نهایی آزمون تحصیلات تکمیلی سال 1396 در سایت سازمان سنجش اعلام شد.
متقاضیان می توانند جهت مشاهده نتیجه به سایت سازمان سنجش مراجعه  (اینجا کلیک کنید ) و در صورت قبولی در مؤسسه آموزش عالی ایرانیان جهت مشاهده اطلاعات موردنیاز ثبت نام  (اینجا کلیک کنید )، پیگیر اخبار سایت این دانشگاه باشند.