تاریخ: 1396/06/16

تمدید زمان ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال 1396

با سلام
به علت ازدحام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد، ثبت نام از قبول شدگان به شرح زیر تمدید گردید:
زمان ثبت نام:
سه شنبه مورخ 1396/06/21 الی پنجشنبه 1396/06/23 از ساعت 9الی 15