تاریخ: 1396/08/13

اطلاعیه تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سال 1396

به اطلاع کلیه پذیرفته شذگان در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1396 در مرحله تکمیل ظرفیت می رساند، ثبت نام موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان در رشته های حقوق خصوصی، مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک، مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی، مهندسی صنایع گرایش سیستم های مالی، مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن و مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار  آغاز گردیده است.

ثبت نام در دو مرحله الکترونیکی و حضوری صورت می پذیرد. لذا پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت سازمان سنجش آموزش کشور می توانند  جهت ثبت نام حضوری در روزهای دوشنبه  1396/08/15 و سه شنبه  1396/08/16به ساختمان شماره یک  (اینجا کلیک کنید)  این دانشگاه مراجعه نمایند. (جزییات بیشتر...)