تاریخ: 1396/08/20

آخرین مهلت ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سال 1396

به اطلاع پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد این موسسه آموزش عالی می رساند آخرین مهلت ثبت نام در کلیه رشته ها (حقوق خصوصی، مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک، مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی، مهندسی صنایع گرایش سیستم های مالی، مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن و مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ) در روزهای پنج شنبه  1396/08/25 و شنبه  1396/08/27 از ساعت 9 صبح الی 15 در ساختمان شماره 1 (اینجا کلیک کنید) خواهد بود.

توجه: - جهت ثبت نام یک روز کامل اختصاص دهید و از کارگاه آموزشی که بدین منظور در نظر گرفته شده نیز بهره مند گردید.
- حضور در ابتدای روز و اخذ شماره، جهت نوبت دهی در وقت شما صرفه جویی به عمل خواهد آورد.
- جهت آشنایی با جزییات بیشتر (اینجا کلیک کنید).