تاریخ: 1397/06/13

اعلام نتايج نهايي آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (کارشناسی ارشد) سال 1397

متقاضیان می توانند جهت مشاهده نتیجه آزمون به سایت سازمان سنجش به نشانی http://92.242.195.144/nrgarshad97/Login/Login مراجعه نمایند.