تاریخ: 1393/02/27

پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات – امنیت اطلاعات در موسسه آموزش عالی ایرانیان از نیمسال اول مهر 93

داوطلبانی که قصد ادامه تحصیل در رشته تحصیلی مهندسی فنآوری اطلاعات گرایش امنیت اطلاعات در این مؤسسه آموزش عالی را دارند میتوانند کد رشته-محل 21196 را از دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) سال 93 انتخاب کنند. کد رشته-محل و شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در مؤسسه آموزش عالی ایرانیان در تصویر زیر (برگرفته از دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش کشور) نشان داده شده است: