تاریخ: 1393/03/27

اطلاعیه جذب هیات علمی

 متقاضیان جذب هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سال 92 که از طریق تارنمای مرکز جذب وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری اقدام به ارسال تقاضای خود نموده اند در رشته های مورد نیاز این موسسه آموزش عالی (در صورت واجد شرایط بودن) جذب خواهند گردید.
در این خصوص متقاضیان و فارغ التحصیلان دوره دکترا در رشته های مهندسی کامپیوتر، مدیریت، حقوق و صنایع می توانند از طریق پیوند دعوت به همکاری (پرسشنامه شماره 101) تارنمای این موسسه درخواست خود را به این موسسه ارسال تا متعاقبا زمان مصاحبه در وقت تعیین شده به متقاضی ارسال گردد.
همچنین به زودی با متقاضیان توسط فهرستی که مرکز جذب به این موسسه ارسال داشته تماس تلفنی و ایمیلی بقرار خواد گردید

با تشکر
واحد جذب هیات علمی موسسه