تاریخ: 1393/06/30

اخذ مجوز ثبت نام از پلیس +10 (معافیت تحصیلی ویژه برادران)

دانشجویان ورودی سال تحصیلی جدید می توانند مطابق دستورالعمل زیر اقدام به اخذ معافیت تحصیلی یا مجوز ثبت نام نمایند. اخذ این مجوز برای دانشجویان ذکور که فاقد کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت سربازی می باشد الزامی است.
1- درخواست خود را به صورت الکترونیکی از طریق تکمیل فرم درخواست (ابنجا کلیک کنید) به موسسه اعلام نمایند.
2- مدارک زیر را آماده و بعد از دو روز کاری همراه با اصل درخواست کتبی معافیت تحصیلی (دانلود) به واحد ثبت نام (ساختمان شماره  2 صادقیه) مراجعه و اصل نامه دانشگاه خطاب به پلیس  +10 را دریافت نمایید. (قبل از مراجعه از طریق تلفن مطمئن گردید نامه آماده تحویل می باشد)
مدارک لازم:
الف- کپی گواهی موقت آخرین مدرک تحصیلی
ب- کپی کارت ملی
ج- کپی شناسنامه
د- یک قطعه عکس 4× 3
3- مدارک فوق را همراه نامۀ دانشگاه به یکی از دفاتر پلیس  +10 ارائه و مجوز ثبت نام و یا معافیت تحصیلی دریافت دارید.
4- جهت ثبت الکترونیکی در سامانه ثبت نام، مجوز یا معافیت تحصیلی اخذ شده را اسکن نموده و از طریق ایمیل خود به آدرس sub.permission@Iranian.ac.ir ارسال دارید.
5- مجوز مذکور را در اسرع وقت به واحد ثبت نام تحویل و رسید دریافت دارید تا در پرونده دانشجویی درج و بایگانی گردد.