تاریخ: 1393/06/30

دانشگاه ایرانیان و اطلاعیه وزارت علوم تحقیقات و فنآوری

وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری طی اطلاعیه مورخ 1393/06/23 خود مجوز دانشگاه جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد را فاقد وجاهت قانونی اعلام کرد.
اعلان رسمی این موضوع توسط وزارت علوم سبب گردید پذیرفته شدگان کنکور سال جاری این موسسه آموزش عالی طی تماسهای مکرر خود با توجه به تشابه اسمی موجود پرسش هایی را در رابطه با وجاهت قانونی این موسسه مطرح نمایند. لذا بدینوسیله اعلام می گردد این موسسه آموزش عالی در سال 1380 تاسیس گردیده و هیچگونه ارتباطی با جناب آقای دکتر احمدی نژاد ندارد.
همچنین نام این موسسه در تارنمای وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری به نشانی اینترنتی www.msrt.ir بعنوان یک موسسه غیر دولتی – غیر انتفاعی دارای مجوز درج گردیده و قبول شدگان کنکور با اطمینان می توانند در این موسسه ثبت نام و به تحصیل خود ادامه دهند. جهت آگاهی بیشتر در این زمینه توصیه می گردد با شماره تلفن روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری به شماره 82234060-021  تماس حاصل نموده و رأساً موضوع را پیگیری نمایید. متاسفانه بکارگیری نام تکراری، برای این موسسه عالی قدیم التاسیس مشکلات فراوانی را ایجاد نموده بطوریکه پذیرفته شدگان مقاطع مختلف تحصیلی موسسه در کنکور 1393 را با سر در گمی غیر قابل پیش بینی روبرو ساخته است.