تاریخ: 1393/08/01

قابل توجه دانشجویان ورودی سال تحصیلی 94-1393

موارد زیر جهت آگاهی دانشجویان اطلاع رسانی می گردد:
1- برای ایجاد تعامل بین دانشجویان و دانشجویان با استاد هر درس وجود آدرس ایمیل معتبر که نام و نام خانوادگی دانشجو در آن به نوعی قید شده باشد ضروری است.
2- برای هر دانشجو از طریق سایت پیاتزا (Piazza.com) ایمیلی برای هر درس ارسال خواهد گردید که با کلیک روی پیوند مندرج در متن ایمیل و درج کلمه ی عبور دلخواه دانشجو در آن درس سایت ثبت نام می نماید. کلیه ی تعاملات درسی در کلاس از طریق این سایت انجام خواهد گرفت. حضور فعال و مستمر دانشجویان در کلاس های این سایت ضروری است. دانشجویان می توانند سوال های خود را در صفحه ی درس در سایت مذکور وارد و جواب خود را از طریق دیگر دانشجویان و یا استاد درس دریافت دارند.
3- از طریق سامانه ی یادگیری مجازی محتوای الکترونیکی دروس (e-Content)ارائه می گردد. با استفاده از آدرس ایمیل به عنوان شناسه کاربری و شماره ی ملی به عنوان کلمه ی عبور می توانید از طریق سایت موسسه به دروس خود دسترسی داشته باشید.
همچنین از طریق صفحه ی مخصوص هر درس در سامانه ی یادگیری مجازی دانشجویان قادر خواهند بود به "کلاس مجازی" که با وقت قبلی (مندرج در سایت پیاتزا مشخص خواهد گردید) وارد کلاس خود شوند.