تاریخ: 1393/08/22

پاسخ تلفنی به سوالات فنی در رابطه با سامانه پیاتزا

از آنجا که کار با سامانه پیاتزا برای همه دانشجویان این موسسه الزامی است و گاهاً دیده شده بعضی از دانشجویان محترم هنوز قادر به کار با این سامانه به درستی نمی باشند. به مدت یک ماه از تاریخ درج این اطلاعیه روز های یکشنبه و سه شنبه هر هفته از ساعت 10 تا 13 می توانید مشکلات خود را با تلفن پشتیبانی به شماره 44048323 مطرح نموده و پاسخ و یا راه حل آن را دریافت کنید.