تاریخ: 1393/11/04

زمان و محل برگزاری امتحانات پایانی نیم سال اول سال تحصیلی 93-94

دانشجویان گرامی، با توجه به نزدیک شدن به پایان ترم اول سال تحصیلی  93-94 برنامه زمانبندی امتحانات (اینجا کلیک کنید)   پایان ترم  در سایت روزآمد گردید. لطفا با توجه به مقطع تحصیلی خود، زمان و ساعت امتحانات را به دقت یادداشت نمایید.
لازم به ذکر است غیبت غیر موجه در امتحانات پایان ترم به منزله نمره صفر خواهد بود.