تاریخ: 1393/11/09

اطلاعیه مهم در خصوص امتحانات پایان ترم نیمسال اول 93-94

قابل توجه کلیه دانشجویان
ضمن آرزوی موفقیت توجه دانشجویان گرامی را به موارد زیر جلب می نماید:
- قبل از زمان شروع امتحانات برگه ی ورود به جلسه ی امتحانات را از دفتر موسسه ( ساختمان صادقیه )دریافت دارید.
تذکر: برای انجام این کار دانشجویان باید قبلاً از لحاظ مالی پرداخت های لازم را انجام داده باشند.
- برای حضور در امتحانات داشتن برگه ی شرکت در امتحانات و کارت ملی الزامی است.
- به همراه داشتن گوشی همراه در جلسه ی امتحان مجاز نمی باشد.
- به همراه داشتن کتاب و جزوه درسی در جلسه ی امتحان مجاز نمی باشد.
- برای دروس فنی به شرط مجاز دانستن استاد درس به همراه داشتن ماشین حساب بدون قابلیت برنامه ریزی بلا مانع است.
- توصیه می شود حد اقل 30 دقیقه قبل از امتحان در محل امتحان حضور داشته باشید.