تاریخ: 1393/12/07

تمدید زمان انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93 در تمامی مقاطع

به اطلاع دانشجویانی که تاکنون موفق به انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93 نشده اند می رساند با توجه به تقاضای گروهی از دانشجویان مهلت انتخاب واحد تا ساعت 23:59 روز جمعه مورخ 1393/12/08 تمدید گردید.