تاریخ: 1394/02/09

سرویس تایید کارت دانشجویی با بهره گیری از تکنولوژی "QR Reader" راه اندازی شد.

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند از این پس می توانید در صورت نیاز با بهره گیری از این سرویس اعتبار کارت دانشجویی خود و اطلاعات مندرج در آن را با پایگاه داده این موسسه مورد ارزیابی قرار دهید. جهت اطلاع از نحوه و چگونگی استفاده از سرویس فوق الذکر  فایل راهنمای سرویس "QR" مطالعه نمایید.

کارشناس سامانه های موسسه