تاریخ: 1394/02/31

اطلاعیه در خصوص انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 94-95

مراحل ثبت نام و انتخاب واحد
کلیه دانشجویان موظفند از نیمسال اول 94-95 برای ثبت نام و انتخاب واحد به شکل زیر عمل نمایند:
- ارتباط با استاد راهنما و مشاوره برای دروسی که برای نیمسال جدید بایستی اخذ گردند، این ارتباط بایستی از طریق پست الکترونیک انجام پذیرد.
- مراجعه به سایت دانشگاه و آگاهی از مبلغ متوسط شهریه هر نیمسال که برای هر مقطع و رشته بصورت تفکیک شده در ابتدای هر سال تحصیلی اعلام می گردد. این مبلغ برای دانشجویان کارشناسی براساس متوسط  15 واحد درس اصلی نظری و برای کارشناسی ارشد براساس متوسط  9 واحد درس تخصصی نظری در یک نیم سال محاسبه می گردد.
- هر دانشجو موظف است که حداکثر تا 24 ساعت قبل از شروع زمان انتخاب واحد نیم سال بعد در صورت داشتن بدهی از نیم سال قبل ابتدا آنرا تسویه نموده و سپس مبلغ شهریه متوسط نیم سال جدید را بطور کامل و از طریق سایت دانشگاه پرداخت نماید. بنابراین دانشجو بایستی از قبل در صدد تأمین منابع مالی مورد نیاز باشد.
نکته 1: در صورتیکه دانشجویی احتمال بدهد که امکان تهیه مبلغ متوسط شهریه نیم سال بعد را ندارد، می تواند از امکانات صندوق رفاه دانشجویی مؤسسه استفاده نماید اما لازم است که حداقل 2 ماه قبل از زمان انتخاب واحد نیم سال بعد، با توجه به مقررات نحوه استفاده از تسهیلات شهریه صندوق رفاه و در زمان تعیین شده، برای استفاده از تسهیلات اقدامات لازم را آغاز نماید تا بتواند در زمان انتخاب واحد نیم سال بعد از تسهیلات شهریه بهرمند گردد.

نکته 2: لازم به یادآوری است که حداکثر مبلغ تسهیلات شهریه صندوق رفاه برابر 80% مبلغ متوسط شهریه هر نیم سال است و دانشجو درصورت تصمیم به استفاده از این تسهیلات، بایستی 20% مبلغ متوسط شهریه آن نیم سال را حداکثر تا 72 ساعت قبل از شروع زمان انتخاب واحد نیم سال جدید از طریق سایت دانشگاه پرداخت کرده و برای باقیمانده مبلغ شهریه، قبلاً اقدامات لازم برای استفاده از تسهیلات شهریه صندوق رفاه را بطور کامل انجام داده باشد تا الباقی مبلغ شهریه از طریق صندوق رفاه مؤسسه پرداخت گردد. بدین ترتیب دانشجو به بخش مالی دانشگاه بدهکار نخواهد بود و امکان انتخاب واحد مهیا خواهد گردید.

در پایان خاطر نشان می سازد دسترسی به سامانه مدیریت آموزش (TMS) میسر خواهد بود که مبلغ کامل متوسط شهریه نیم سال مربوطه را حداقل 24 ساعت قبل از شروع زمان انتخاب واحد، پرداخت کرده باشند. (یا تماماً از طریق خود دانشجو و یا از طریق تسهیلات صندوق رفاه دانشجویی)

واحد ثبت نام و آموزش