تاریخ: 1394/03/03

پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی ارشد در دفترچه های کنکور سال 1394

قابل توجه متقاضیان تحصیل در موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان
متقاضیان گرامی می توانند با توجه به مقطع مورد نظر خود و مراجعه به دفترجه های انتخاب رشته آزمونهای سال 1394 در سایت سازمان سنجش (قابل دانلود از جدول زیر) نسبت به انتخاب رشته های تحصیلی این موسسه آموزش عالی اقدام نمایید.

- کارشناسی ارشد:

مهندسی فنآوری اطلاعات - امنیتی اطلاعات کد رشته محل: 21276
مهندسی فنآوری اطلاعات - شبکه های کامپیوتری کد رشته محل: 24040
دانلود دفترچه انتخاب رشته

مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش بازاریابی ثبت نام در مرحله تکمیل ظرقیت

- کارشناسی پیوسته:

مهندسی کامپیوتر - فنآوری اطلاعات کد رشته محل: 17192

- کارشناسی  ناپیوسته:

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر کد رشته محل: 2454
مدیریت صنعتی کد رشته محل: 4365
دانلود دفترچه انتخاب رشته