تاریخ: 1394/07/12

تسهیلات ازدواج دانشجویی

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان گرامی در کلیه مقاطع تحصیلی این دانشگاه می رساند خوشبختانه با پیگیری های به عمل آمده امکان ثبت نام در مراسم ازدواج دانشجویی از طریق نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها مهیا گردیده است. دانشجویان متقاضی  می توانند از طریق پیوند ثبت نام اقدام و پیگیری لازم را به عمل آورند.

واحد  فرهنگی موسسه