تاریخ: 1394/10/17

ثبت نام با تاخیر پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت در مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته سال تحصیلی 94-95

پیرو تماس های تلفنی پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت در مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته این موسسه آموزش عالی مبنی بر امکان ثبت نام با تاخیر به اطلاع آن دسته از داوطلبین که موفق به ثبت نام در تاریخ های 12 الی 14 دی ماه سال جاری نشده اند، بعد از ثبت نام الکترونیکی (اینجا کلیک کنید) تنها در روز دوشنبه مورخ 1394/11/12 از ساعت 9 الی 15 ثبت نام با تاخیر به صورت حضوری در محل دانشگاه به عمل خواهد آمد.
بدیهی است این زمان تحت هیچ شرایطی تمدید نخواهد گردید پذیرفته شدگانی که در موعد مقرر ثبت نام ننمایند قبولی آنها کان لم یکن می گردد.

امور ثیت نام دانشگاه