تاریخ: 1394/12/02

انتخاب واحد با تاخیر نیمسال دوم سال تحصیلی 94-95

به اطلاع آندسته از دانشجویانی که تا کنون موفق به انتخاب واحد در نیمسال جاری (نیمسال دوم 94-95) نشده اند، می رساند در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 4 و 5 اسفند ماه می توانند با پرداخت شهریه ثابت خود برای انتخاب واحد از طریق سایت رسمی دانشگاه (سامانه مدیریت آموزش یا TMS) اقدام نمایند.
بدیهی است که این آخرین فرصت برای انجام مراحل انتخاب واحد بوده و امکان تمدید آن وجود ندارد

امور ثیت نام دانشگاه