تاریخ: 1394/12/03

تمدید اعتبار کارت دانشجویان در حال تحصیل نیمسال دوم سال تحصیلی 94-95

به اطلاع می رساند کارت دانشجویی کلیه دانشجویان در حال تحصیل جهت نمیسال دوم 94-95 تمدید گردیده است و دانشجویان با استفاده از کد “ QR“ روی کارت مذکور قادر خواهند بود اعتبار کارت خود را رویت و بررسی نمایند.
برای دریافت نرم افزار بارکد خوان اینجا کلیک کنید.

امور دانشجویی