تاریخ: 1395/10/06

بازدید مسئولین دانشگاه مجازی قرآن و حدیث از موسسه غیر انتفاعی الکترونیکی ایرانیان

دکتر مهدی غلامعلی رییس مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث به همراه مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی، مدیر اجرایی و مسئول آموزش، مدیر تولید محتوا و مدیر کل آموزش و پژوهش این مرکز ، روز شنبه مورخ  1395/10/04 از موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان بازدید نمودند.

در این بازدید میان مدیران دو موسسه در خصوص سامانه ها و روشهای آموزش مجازی و راهکارهایی جهت بهبود و ترویج آموزش مجازی گفتگو و تبادل نظر انجام شد. دکتر غلامعلی و همراهان ایشان ضمن آشنایی با سیستم آموزشی موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان و بازدید از موسسه، خواستار گسترش روابط و انتقال تجربیات در جهت بهبود شیوه های آموزش مجازی شدند.