تاریخ: 1395/11/05

میز گرد و گفتگوی علمی در رادیو گفتگو در خصوص دانشگاه های مجازی

روز یکشنبه مورخ 1395/11/03 در برنامه گفتگوی علمی رادیو گفتگو میز گردی در خصوص دانشگاه های مجازی با حضور جناب آقای دکتر عرب یزدی (رئیس موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان)، جناب آقای دکتر وارث (معاون فناوری و تولید و محتوای الکترونیکی موسسه آموزش عالی نور طوبی) تشکیل گردید.
در این گفتگو ارتباط تلفنی با جناب آقای دکتر صفوی قائم مقام ریاست دانشگاه شیراز و جناب آقای دکتر اختیاری (عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی) نیز برقرار گردید.
قسمت اول این گفتگو در آدرس زیر قابل دانلود می باشد:

دانلود قسمت اول

قسمت دوم این گفتگو هفته آینده پخش خواهد گردید که متعاقباً زمان پخش اطلاع رسانی می گردد. کلیه علاقه مندان این گفتگو را به شنیدن آن دعوت می نماییم.