تاریخ: 1395/11/25

میز گرد و گفتگوی علمی در رادیو گفتگو در خصوص دانشگاه های مجازی قسمت دوم

روز یک شنبه مورخ 1395/11/24 در برنامه ی گفتگوی علمی رادیو گفتگو قسمت دوم میز گرد در خصوص دانشگاه های مجازی با حضور جناب آقای دکتر بيژن عرب یزدی (رئیس موسسه ی آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان)، جناب آقای دکتر وارث (معاون فناوری و تولید محتوای الکترونیکی موسسه آموزش عالی نور طوبی) پخش گردید.
در این گفتگو ارتباط تلفنی با جناب آقای دکتر عباس بازرگان (استاد تمام دانشكده روانشناسی و علوم تربيتی دانشگاه تهران)، دكتر كارن خان لری (عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی) انجام شد.
لازم به ذکر است در بخش اول میزگرد جناب آقای دکتر صفری رییس کمیته یادگیری الکترونیکی وزار علوم و قائم مقام ریاست دانشگاه شیراز و جناب آقای دکتر اختیاری (عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی) نیز برقرار گردید.
جهت علاقمندانی که قسمت اول این مصاحبه را دریافت نداشته اند پیوند بارگیری آن مجدداً در اختیار قرار گرفته است.