تاریخ: 1397/05/07

برگزاری دوره روش شناسی نوین پژوهش در علم حقوق در مؤسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

مؤسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان با هدف ارتقای آگاهی و مهارت در امر پژوهش اقدام به برگزاری دوره کوتاه مدت با موضوع «روش شناسی نوین در علم حقوق» خواهد نمود.
کلاس های این دوره آموزشی به صورت الکترونیکی در روزهای سه شنبه 16 و 23 و نیز جمعه 19 و 26 مرداد ساعت 18 برگزار خواهد شد.
علاقمندان برای ثبت نام به سایت مؤسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان (اینجا کلیک کنید)، قسمت ثبت نام (دوره های آزاد- روش شناسی نوین در علم حقوق) مراجعه نمایند.