موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

سامانه یادگیری مجازی

از آدرس پست الکترونیکی (ایمیل) خود به عنوان شناسه کاربری استفاده نمایید.
کلمه عبور به صورت پیش فرض، شماره کد ملی دانشجو می باشد. توصیه می شود پس از اولین اتصال جهت رعایت موارد امنیتی نسبت به تغییر آن اقدام نماید.
در تکمیل مواردی که با علامت "*" مشخص گردیده اند الزامی است.

دانشگاه اینترنتی ایرانیان

امکانات سامانه برای هر درس:
  • ارائه محتوی الکترونیکی
  • ارائه کلاس های مجازی
  • ارتباط با استاد و دانشجویان
  • پرسشهای متداول
  • ارائه تمرین های درسی
  • ارتباط با تدریس یار (دستیار آموزشی)
  • ارائه مراجع و منابع توسط استاد
  • ارائه جزوات و کتب کمکی

ورود به سامانه

شناسه کاربری: *  
کلمه عبور: *  
Captcha
کلمه امنیتی: *