شماره سوال: 100102

مزايای آموزش الکترونيکی چيست؟

1- عدم نياز به رفت و آمدهای طولانی و خسته کننده
2- دسترسی به محتوای دروس ارائه شده در هر زمان، در هر مکان و به دفعات از طريق اينترنت
3- تعامل مستقيم با اساتيد از طريق کلاسهای برخط
4- پشتيبانی آموزشی مستقيم و برخط برای هر درس توسط دستياران آموزشی دروس
5- به علت برگزاری کلاس¬ ها بصورت همزمان (synchronous) امکان تعامل مستقيم دانشجو با استاد و ديگر دانشجويان درس بصورت صوتی و نوشتاری و تصويری نیز وجود دارد. (این امکان به غیر از ارائه درس بصورت محتوای الکترونیکی است که قبلا توسط استاد تهیه و در اختیار دانشجویان قرار می گیرد.)