شماره سوال: 100104

تفاوت آموزش الکترونيکی با آموزش از راه دور چيست؟

در آموزش از راه دور (مانند پيام نور) منابع در اختيار دانشجويان قرار گرفته و دانشجو بايد بصورت خودخوان دروس را خوانده و فقط در امتحانات شرکت مي‌کند. ولی در آموزش الکترونيکی، دانشجو بصورت برخط (on-line) در کلاسهای درس حضور پيدا کرده و تعامل بيشتری بين استاد و دانشجو و همچنين بين دانشجويان وجود دارد.