شماره سوال: 100106

شرايط عمومی ورود به دوره های الکترونيکی چيست؟

شرايط عمومی داوطلبان مشابه با ضوابط و مقررات ورود به دوره های روزانه مي‌باشد که در دفترچه کنکور سراسری هر ساله مشخص می گردد.