شماره سوال: 100115

امتحانات پایان ترم چگونه برگزار می گردد؟

امتحانات پایان ترم بصورت حضوری و در محل موسسه یا واحدهای اقماری موسسه طبق برنامه زمانبندی از پیش اعلام شده، برگزار می‌شود.