شماره سوال: 100119

کلاسهای تدريس يار چيست و چگونه برگزار می‌شود؟

برای هر درس، تدريس يار (دستیار آموزشی) مشخص شده و در طول هفته بسته به نوع درس يک جلسه کلاس برخط (on-line) توسط تدريس يار برگزار می‌شود. معمولا حل تمرينات و رفع اشکال دروس توسط تدريس يار انجام می شود. همچنین پاسخ به سئوالات درس توسط تدریس یار (یا دستیار آموزشی استاد) صورت می پذیرد.