شماره سوال: 100120

آيا امکان انتقال از واحدهای اقماری موسسه به واحدهای دیگر وجود دارد؟

در حال حاضر موسسه واحد اقماری ندارد ولی ممکن است در آینده مراکزی جهت کلاسهای عملی و یا امتحانات در بعضی از استانها که تجمع دانشجو به حد کفایت در آنها وجود دارد، جهت تسهیل و رفاه حال دانشجویان ایجاد نماید.