شماره سوال: 100121

شرایط عمومی ورود به دوره های الکترونیکی چیست؟

شرايط عمومی داوطلبان مشابه با ضوابط و مقررات ورود به دوره های روزانه مي‌باشد که در دفترچه کنکور سراسری هر ساله مشخص می گردد.