شماره سوال: 100122

آزمون ورودی دوره های الکترونیکی به چه صورت برگزار می شود؟

پذیرش دانشجو از طریق آزمون سراسری و یا بر اساس سوابق تحصیلی از طریق سازمان سنجش و آموزش کشور امکانپذیر می باشد.