شماره سوال: 100128

حداقل ترافیک ماهانه چقدر خواهد بود؟

حداقل 2 گیگا بایت در ماه