شماره سوال: 100129

اعتبار مدرک فارغ‌التحصيلان موسسه آموزش الکترونيکی "ایرانیان" به چه صورت است؟

به فارغ‌التحصيلان این موسسه آموزش عالی، مدارک مرسوم دانشگاهی از طرف مؤسسه آموزش عالی الکترونیکی "ایرانیان" تعلق می‌گيرد. با اين توضيح که در مدرک صادره، در کنار نام مؤسسه و مقطع و رشته تحصيلی، عبارت " آموزش، به‌صورت الکترونيکی" قيد می‌شود.
مدرک فارغ‌التحصيلی دانش آموختگان اين موسسه، همانند دوره‌های حضوری، مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوری بوده و برای ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر، استخدام و ترجمه آن برای دانشگاههای خارج از کشور از رسميت برخوردار است.