شماره سوال: 100139

منابع اصلی هر درس در نظام آموزش الکترونيکی کدامند؟

منابع درسی عبارتند از:
1- محتوای الکترونيکی از قبل تهيه شده که در فضای الکترونيکی هر درس قرار داده شده و در هر نيمسال بر مبنای انتخاب واحد دانشجويان، برای دانشجويان درس مربوطه قابل دسترسی می‌باشد.
2- کتاب يا کتب معرفی شده توسط استاد.
3- فايلهای مختلف (پاورپوينت، پی‌دی‌اف، ورد و ....) ارائه شده يا بارگذاری شده در فضای الکترونيکی درس توسط استاد.
4- آرشيو کلاس‌های ضبط شده.
5- مطالب ارائه شده در کلاس‌های حضوری.
نکته مهم: وجود و ميزان تاثير هر يک از منابع فوق و سهم هر مورد در طراحی سوالات امتحانی و ارزيابی‌های طول ترم در هر درس توسط استاد تعيين و اعلام می‌شود.