شماره سوال: 100147

مشروطی به چه معناست؟

به طور کلی انتظار می‌رود معدل دانشجوی مقطع کارشناسی در هر نيمسال حد اقل 12 و در مقطع کارشناسی ارشد 14 باشد. چنانچه معدل يک دانشجو در يک نيمسال کمتر از 12 و یا 14 بشود ادامه تحصيل او در نيمسال بعد به‌صورت مشروط خواهد بود.