شماره سوال: 100151

شرايط ادامه تحصيل دانشجويی که حکم اخراج برای او صادر می‌شود چگونه است؟

دانشجوی اخراجی علاقه‌مند به ادامه تحصيل می‌تواند در صورت شرکت مجدد و قبولی در آزمون سراسری/ يا آزمون‌های احتمالی ديگر در هر دانشگاه و رشته‌ای که پذيرفته شود ادامه تحصيل بدهد.