شماره سوال: 100153

آيا امکان مهمان شدن در ساير دانشگاه‌ها برای دانشجويان موسسه آموزش عالی الکترونيکی "ایرانیان" وجود دارد؟

به‌صورت ترم کامل، نه!
اما مهمان شدن در دروس عملی برای دانشجويان ساکن شهرستان در صورت توافق موسسه (گروه آموزشی) بلامانع است.
تذکر مهم: دانشجويان موسسه علی الاصول می‌توانند فقط در کلیه دانشگاههای کشور (اعم از دوره های روزانه يا الکترونيکی)مهمان شوند. ولی بسته به زمان و رشته مورد نظر این امر ممکن است متفاوت باشد. لذا مجوز مهمان شدن کلی نیست و بستگی به مورد آن دارد.