شماره سوال: 100155

زمان ارائه درخواست و نحوه شرکت در امتحان فارغ‌التحصيلی چه موقع است؟

امتحان فارغ التحصیلی، امتحان از دروسی است که با انجام آن فرد فارغ التحصیل می گردد. زمان امتحان فارغ‌التحصيلی در ابتدای هر نيمسال بوده و طبق تقويم آموزشی از سوی امور آموزش دانشگاه تعیین می گردد.
دانشجويی که شرايط امتحان فارغ‌التحصيلی را داشته و علاقه‌مند به گذراندن درس مورد نظر از طريق امتحان فارغ‌التحصيلی می‌باشد موظف است در زمان انتخاب واحد، نسبت به اخذ درس مورد نظر اقدام نموده و درخواست خود را به امور آموزش موسسه از طریق صفحه تارنمای موسسه که بدین منظور طراحی گردیده است ( و یا از طريق ارسال فرم مربوطه به ای ميل کارشناس آموزشی رشته) تسليم نمايد.