شماره سوال: 100158

چگونه می توانم اعلام انصراف نمایم؟

دانشجویی که قصد داشته باشند به ادامه تحصیل خود در این موسسه خاتمه دهد می بایست ابتدا آیین نامه و مقررات انصراف از تحصیل را مطالعه و مراحل آن را به دقت اجرا نماید. (جزییات بیشتر...)
خلاصه مراحل:
1- دریافت و تکمیل پرسشنامه انصراف از تحصیل از واحد آموزش دانشگاه
2- تسویه حساب مالی
3- موافقت قطعی دانشگاه و بسته شدن پرونده دانشجویی وی
چنانچه این سه مرحله بطور کامل انجام نپذیرد دانشجو، دانشجوی منصرف محسوب نمی گردد و تعهدات و تبعات مالی بیشتری برای دانشجو ایجاد می گردد. لذا پیگیری خود دانشجو تا اتمام کل مراحل انصراف از اهمیت زیادی برخوردار است.