شماره سوال: 100163

آدرس ایمیل معتبر از نظر دانشگاه چه نوع ایمیلی است و به چه شکل و فرمتی باید آن را ایجاد نمود؟

ایمیل معتبر ایمیلی است که اولاً کاربر به آن دسترسی کامل داشته، نام و نام خانوادگی فرد به ترتیب و بطور کامل مطابق مندرجات شناسنامه فرد در قسمت قبل از علامت @ وجود داشته باشد. مانند مثال زیر:
بطور مثال برای دانشجویی به نام علی محمدی راد ایمیل زیر پیشنهاد می گردد: ali.mohammadi.rad397@gmail.com
عدد اضافه شده در قسمت آخر نام در واقع 1397 می باشد که سال ورود دانشجو را برای دانشگاه مشخص می نماید. رقم یک اول هزار آن افتاده تا اطمینان حاصل گردد این نام توسط فرد دیگری قبلاً در gmail و یا yahoo اخذ نشده باشد ( یا حداقل احتمال رزرو آن را توسط فرد دیگر کاهش دهد )
تهیه  آدرس ایمیل به شکل بالا کمک قابل توجهی به اساتید نموده تا بتوانند از روی آدرس ایمیل دانشجوی مورد نظر خود را شناسایی و با وی تعامل آموزشی داشته باشند.
بهتر است از میل سرورهای gmail و یا yahoo در این خصوص استفاده گردد زیرا با توجه به تجربه بدست آمده میل سرورهای شرکت های خصوصی امکان از کار افتادگی زیادی در طول روز یا هفته دارند و این موجب اختلال در تعامل اساتید با دانشجو و یا دانشگاه با دانشجو می گردد. مخصوصاً در زمان امتحانات و یا زمان هایی حساس که نیاز به اطلاع رسانی آنی و مطمئن وجود دارد، این اختلال باعث بروز مشکلات بعضاً غیر قابل حل در آینده می گردد.
توصیه اکید می گردد این آدرس ایمیل را صرفا برای کارهای آموزشی بهره برداری نمایند و برای مصارف دیگر از آدرس ایمیل دیگر خود استفاده کنیذ.
نمونه ایمیل های غیر معتبر:
( نام و نام خانوادگی جابجا شده)        mohamadi.ali63@gmail.com
( نام خانوادگی درست نیست)                rabinhood62@gmail.com
( نام و نام خانوادگی مخفف است)                   moh.ali@gmail.com