شماره سوال: 100167

مراحل ثبت نام و انتخاب واحد را انجام داده ام آیا با اینکه تا به حال در هیچ کلاسی شرکت ننموده ام در صورت انصراف ملزم به پرداخت شهریه هستم؟

پرداخت شهریه ثابت و متغیر نیم سال تحصیلی می بایست به دانشگاه پرداخت گردد. حضور یا عدم حضور در کلاس ها و یا امتحانات تأثیری در میزان شهریۀ پرداختی ندارد.