شماره سوال: 100168

من قصد تحصیل در این دانشگاه را دارم با توجه به محل سکونتم در شهرستان و مجازی بودن دوره های آن دانشگاه میزان و دفعات حضور الزامی دانشجو در تهران چه قدر خواهد بود؟

در طول دوره، حضور در کلیه امتحانات میان ترم و پایانی در شهر تهران الزامی است، اما کلاسها بصورت غیر حضوری برگزار می شوند. لازم به ذکر است حضور در کلاسهای مجازی مطابق ضوابط آموزش عالی اجباری است مگر استاد درس مربوطه حضور در کلاس مجازی را غیر الزامی اعلام نماید.
توضیح آنکه کلاسهای مجازی از طریق اینترنت و از راه دور بصورت آنلاین برگزار می گردند.