شماره سوال: 100169

با توجه به اینکه من در شهرستان زندگی می کنم بازه زمانی امتحانات چگونه است؟

زمان برگزاری امتحانات پایانی در بازه زمانی تعیین شده توسط دانشگاه (که معمولا بین دو و حداکثر سه هفته میباشد) خواهد بود. لازم به ذکر است برنامه امتحانات مذکور در ابتدای هر نیمسال تحصیلی توسط واحد آموزش دانشگاه اعلام می گردد.