شماره سوال: 100170

در این دانشگاه چگونه تحصیل می کنید؟

از آنجا که این مؤسسه آموزش عالی الکترونیکی (مجازی) است کلیه ی دروس بصورت اینترنتی و از طریق سامانه های آموزشی موسسه تدریس می شوند و به جز امتحانات میان ترم، پایانی و  دروس آزمایشگاهی، حضور فیزیکی دانشجو در دانشگاه ضرورتی ندارد. در طول ترم، دانشجویان در موعد مقرر وارد کلاس های مجازی (موسوم به زیر سیستم تعاملات همزمان دانشگاه) خود شده و مانند کلاس حضوری می توانند به دروس خود گوش فرا دهند و همچنین بطور موازی قادرند در زمان کلاس و یا خارج از زمان کلاس از طریق سامانه های آموزشی موسسه (موسوم به زیر سیستم تعاملات غیر همزمان دانشگاه)، با استاد مربوط به هر درس تعامل داشته باشند.
از آنجا که کلیه کلاس ها ضبط می شوند، دانشجویان می توانند از دروس ضبط شده مجدداً در هر زمان استفاده نمایند. برای بعضی از دروس علاوه بر کلاس مجازی، محتوای الکترونیکی نیز آماده و در اختیار دانشجویان قرار می گیرد. این روش یادگیری بسیار کارا است و در وقت و هزینه دانشجو صرفه جویی قابل توجهی بعمل می آید. کلاس های مجازی و دیگر سامانه های آموزشی از طریق گوشی موبایل نیز قابل استفاده می باشند. در نهایت و در صورت گذراندن موفقیت آمیز تمام واحد های درسی، مدرک فارغ التحصیلی معتبر و مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانش آموخته اعطا می گردد.
در دوره های کاردانی به کارشناسی، داوطلب تحصیل در رشته های مصوب این موسسه می تواند با مدرک کاردانی و یا بالاتر پذیرش شده و با دو سال تحصیل در رشته مورد نظر خود فارغ التحصیل شود. بعنوان مثال چنانچه در رشته ریاضی مقطع کارشناسی و یا حتی مقطع بالاتر فارغ التحصیل می باشید می توانید وارد دوره حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی این موسسه شوید و بعد از دوسال در رشته ی حقوق در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل گردید. مطابق آیین نامه وزارت علوم، دانشجویان حضوری دیگر مراکز آموزش عالی نیز می توانند بطور همزمان رشته های این موسسه ی آموزش عالی را انتخاب و همزمان در دو رشته تحصیلی هم بصورت حضوری (در محل دانشگاه دیگر) و هم بصورت مجازی در این موسسه تحصیل نمایند.
برنامه ی آموزشی و سرفصل های دروس در هر رشته تحصیلی کاملاً مشابه دوره های حضوری دیگر دانشگاه ها بوده و اجرای دوره ها دقیقاً از برنامه های آموزشی و قوانین و آئین نامه های وزارت علوم تبعیت می نمایند.
دانشجویان ذکور این موسسه از معافیت تحصیلی جهت خدمت وظیفه ی عمومی برخوردارند و 10% رتبه های اول هر دوره کارشناسی بدون شرکت در کنکور سازمان سنجش می توانند وارد مقطع کارشناسی ارشد این موسسه گردند.